۱۴۰۰/۰۷/۱۸

کارگاه مهارت‌های تخصصی در استفاده از نرم‌افزارهای اسلامی

کتابخانه‌های الکترونیکی یا نرم‌افزارهای دیجیتالی، کاربرد بسیاری در میان علاقه‌مندان و محققان معارف اسلامی پیدا کرده است. از این رو ضروری است امکانات فنی این نرم‌افزارها فرا گرفته شود تا بهره‌وری بیشتری به دست آید. در کنار فواید و تسهیلاتی که این تکنولوژی به همراه آورده است، استفاده از نسخه دیجیتال کتاب، ممکن است مخاطرات و اشتباهات سهمگینی برای کاربران و پژوهشگران بوجود آورد. از این رو بر آن شدیم کارگاهی فشرده سامان دهیم تا افزون بر اشاره به تعدادی از مهارت‌های مغفول، آنچه رهزن است و پژوهشگران را در استفاده از کتاب‌های دیجیتال دچار اشتباهات فاحش می‌کند را متذکر شویم.