همه
۱۳۹۷/۱۲/۱۴

معضلات پولی-بچاپشی!

مجلات به اصطلاح علمی-پژوهشی در ایران، که برای کمک به نظام‌یافتگی و ضابطه‌مندی و بهبود کیفیت نشر دانش در کشور راه‌اندازی شدند، کم‌کم خودشان دارند تبدیل […]
۱۳۹۷/۱۰/۱۰

پژوهش در تاریخ تشیع از ت تا ع

نکاتی درباره شاهچراغ یا درآمدی بر خروج تاریخ تشیع از حصار عوام!