همه
۱۳۹۷/۰۵/۳۱

درد دل علمی

  علم صادر می‌کنیم!   یکی از معیارهای ارتقای علمی در کشور ما چاپ مقاله در مجلات خارجی و غربی است. اکنون استادان و دانشجویان در […]
۱۳۹۵/۰۹/۰۱

علم حاکم است یا سیاست؟: نگاهی به نقش سالبۀ وزارت علوم در زوال دانش در ایران

سالهاست که ضعف جامعۀ آکادمیک ایران به خصوص در علوم انسانی به شدّت خودنمایی می کند. نشستها، سخنرانیها، همایشها و جلسات متعددی برای استخراج آسیبهای جامعۀ علمی در ایران تدارک دیده شده است و نسخه های متعددی نیز برای درمان آن پیچیده شده که هیچ کدام نتوانسته درمانی برای دردِ این بیمارِ در حالِ احتضار باشد.