وب‌سایت‌های علمی توسط فرد و یا افرادی برای ترویج و پیشبرد زمینه علمی خاصی راه اندازی می‌شوند. وب‌سایت‌ها گاه توسط فرد و افراد و گاه به واسطه تصمیم موسسه‌ای فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

همه
۱۳۹۵/۰۵/۱۴

تارنمای اینفوگوئیستیکس در زمینه مطالعات و بانک های اطلاعاتی زبانی

تارنمای اینفوگوئیستیکس اطلاعاتی را درباره بانک های اطلاعاتی مربوط به زبان های مختلف از جمله زبان عربی و همچنین زبان شناسی ارائه می کند.

۱۳۹۵/۰۵/۰۵

راه اندازی بانک اطلاعاتی اعلام اسلامی تا قرن دهم هجری

بانک اطلاعاتی آرابکوم که در برگیرنده اطلاعات حدود 15 هزار شخصیت اسلامی تا حدود قرن دهم هجری است راه اندازی شد.

 

۱۳۹۵/۰۴/۰۴

وب سایت الرقمیات: تاریخ اسلامی دیجیتال

در این وب‌سایت برخی آثار اسلامی به صورت دیجیتال عرضه و بررسی شده است. شعار این وب سایت چنین است: خوانش منابع سنتی با روش‌های غیرسنتی 

۱۳۹۵/۰۳/۲۸

وبسایتی جدید برای مستند کردن تاریخ اجتماعی آبادان

 

این وبسایت قرار است به تدریج توسط پژوهشگران مرتبط با این حوزه با مستندات مختلف تصویری و متنی به روزرسانی شود.