همه
۱۳۹۵/۰۵/۰۱

شغل دکتری «مطالعات ارتباطات»٬ دانشگاه انتورپ٬ بلژیک

دانشگاه آنتورپ واقع در کشور بلژیک  شماری شغل دکتری برای تحصیل در رشته مطالعات ارتباطات ارائه می کند. علاقه‌مندان می‌باید تا روز پانزدهم اگوست سال جاری میلادی، مدارک خود را به این دانشگاه ارسال نمایند. 

۱۳۹۵/۰۵/۰۱

شغل دکتری «جامعه شناسی فرهنگی و هویت»٬ دانشگاه انتورپ٬ بلژیک

دانشگاه آنتورپ واقع در کشور بلژیک  شماری شغل دکتری برای تحصیل در رشته جامعه شناسی فرهنگی و هویت ارائه می کند. علاقه‌مندان می‌باید تا روز پانزدهم اگوست سال جاری میلادی، مدارک خود را به این دانشگاه ارسال نمایند. 

۱۳۹۵/۰۵/۰۱

شغل دکتری «حقوق پژشکی و حقوق جنایی»٬ دانشگاه انتورپ٬ بلژیک

دانشگاه آنتورپ واقع در کشور بلژیک  شماری شغل دکتری برای تحصیل در رشته حقوق پزشکی و حقوق جنایی ارائه می کند. علاقه‌مندان می‌باید تا روز پانزدهم آگوست سال جاری میلادی، مدارک خود را به این دانشگاه ارسال نمایند. 

۱۳۹۵/۰۵/۰۱

شغل دکتری «تاریخ اسلامی دوران پیش مدرن»٬ دانشگاه انتورپ٬ بلژیک

دانشگاه آنتورپ واقع در کشور بلژیک  شماری شغل دکتری برای تحصیل در رشته تاریخ اسلامی دوران پیش مدرن  ارائه می کند. علاقه‌مندان می‌باید تا روز پانزدهم آگوست سال جاری میلادی، مدارک خود را به این دانشگاه ارسال نمایند. 

۱۳۹۵/۰۵/۰۱

شغل دکتری «فلسفه اخلاق»٬ دانشگاه انتورپ٬ بلژیک

دانشگاه آنتورپ واقع در کشور بلژیک  شماری شغل دکتری برای تحصیل در رشته فلسفه اخلاق ارایه ارائه می کند. علاقه‌مندان می‌باید تا روز پانزدهم آگوست سال جاری میلادی، مدارک خود را به این دانشگاه ارسال نمایند. 

۱۳۹۵/۰۵/۰۱

دستیار پژوهشی « تاریخ نگاری عربی»٬ دانشگاه گنت٬ بلژیک

دانشگاه گنت اطلاعیه ای را پیرامون یک فرصت دستیار پژوهشی در حوزه «تاریخ نگاری عربی» منتشر کرده است. این فرصت شغلی به صورت نیمه وقت بوده و مهلت ارسال مدارک تا تاریخ ۶ سپتامبر سال جاری میلادی تعیین شده است.