همه
۱۳۹۵/۰۴/۱۵

کنفرانس رسانه در بافت اسلامی، دانشگاه آقاخان لندن، انگلستان

مؤسسه مطالعات تمدن های اسلامی در دانشگاه آقاخان لندن برای برگزاری کنفرانسی با عنوان " رسانه در بافت اسلامی: خلق و بازخلق هویت ها" فراخوان مقاله داده است. متقاضیان باید چکیده خود را حداکثر تا انتهای ماه جولای ارسال کنند.

۱۳۹۵/۰۴/۰۱

فراخوان مقاله کنفرانسی درباره اسلام و مدرنیته در دانمارک

دانشگاه دانمارک جنوبی برای کنفرانسی با عنوان "مدرنیته، سنت های اسلامی و زندگی خوب: ساخت تصاویر فردیت های مسلمان مدرن" فراخوان مقاله داده است. 

۱۳۹۵/۰۴/۰۱

کنفرانس اندیشه درباره فضاها در جوامع اسلامی، توبینگن، آلمان

دانشگاه توبینگن آلمان در سال آینده میلادی کنفرانسی درباره نحوه اندیشیدن درباره فضاها در جوامع اسلامی بین سال های 1000- 1600 میلادی برگزار می کند و برای آن چکیده مقاله می پذیرد.