همه
۱۳۹۹/۱۲/۲۳

فراخوان کنفرانس سالانه انجمن مطالعات خاورمیانه آلمان، دانشگاه اُسنابروک، آلمان

بیست هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن مطالعات خاورمیانه آلمان (DAVO) در سپتامبر سال جاری میلادی در دانشگاه اُسنابروک برگزار می شود
۱۳۹۹/۰۲/۱۱

فراخوان مقاله برای پنلی درباره اعتبار احادیث اسلامی، دانشگاه اُسنابروک، آلمان

در 27 امین نشست سالانه انجمن مطالعات خاورمیانه آلمان در دانشگاه اُسنابروک پنلی با موضوع «رویکردهای روشی در مطالعه احادیث مسلمانان» ارائه خواهد شد. این پنل به اعتبار احادیث مسلمانان و امکان استناد آنها به شخصیت‌های قرون اول و دوم هجری می پردازد؛ موضوعی که در میان محققان غربی از اوایل قرن بیستم به شدت بحثی چالش برانگیز بوده است. علاقمندان باید تا ده تیر ماه چکیده پیشنهادی خود را برای مدیر این پنل ارسال کنند
۱۳۹۹/۰۲/۱۰

فراخوان مقاله برای پنلی درباره بافت فرهنگی ـ مذهبی نزول قرآن، دانشگاه اُسنابروک، آلمان

در 27 امین نشست سالانه انجمن مطالعات خاورمیانه آلمان در دانشگاه اُسنابروک پنلی با موضوع «قرآن و بافت فرهنگی ـ مذهبی آن در دوره باستان متأخر» ارائه خواهد شد. این پنل به ارتباط میان قرآن و مشرکان پیش از آن و سنت‌های مسیحی و یهودی پیشاقرآنی می‌پردازد. در نهایت هدف این پنل روشن کردن بافت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و فضای مذهبی عصر نرول قرآن به شکلی است که بتواند به فهم بهتر قرآن کمک کند.
۱۳۹۹/۰۱/۱۹

فراخوان مقاله برای کنگره بین‎المللی انجمن مطالعات خاورمیانه آلمان، دانشگاه اُسنابروک، آلمان

انجمن مطالعات خاورمیانه آلمان موسوم به (DAVO) بیست هفتمین کنگره بین‌المللی خود را با همکاری دانشگاه اُسنابروک در شهریور سال جاری برگزار خواهد کرد. علاقمندان به پیشنهاد پنلی متشکل از چند ارائه تا 19 فروردین جهت ارسال پیشنهاد خود فرصت دارند. علاقمندان به ارسال مقاله شخصی تا25 تیر جهت ارسال فرصت دارند.
۱۳۹۸/۰۴/۳۰

کنفرانس بین المللی با عنوان « حقوق اسلامی و الهیات در زمینه: ادبیات علمی رساله نویسی به عنوان اسناد مباحث اجتماعی در جوامع مسلمان پیشامدرن (قرن های ۱۳ تا ۱۹)» دانشگاه اسنابروک، آلمان

کنفرانس بین¬المللی با عنوان « حقوق اسلامی و الهیات در زمینه: ادبیات علمی رساله نویسی به عنوان اسناد مباحث اجتماعی در جوامع مسلمان پیشامدرن (قرن های 13 تا 19)» دانشگاه اسنابروک، آلمان