همه
۱۳۹۹/۰۴/۲۴

فراخوان کنفرانس درباره دین، دولت و جامعه در کشورهای پساکمونیستی، دانشگاه تارتو، استونی

دانشگاه تارتو در استونی در بهمن ماه سال جاری یک کنفرانس بین المللی با عنوان «دین، دولت و جامعه در کشورهای پساکمونیستی: سی سال بعد از پایان جنگ سرد» برگزار خواهد کرد. علاقمندان تا 10 مرداد سال جاری جهت ارسال چکیده فرصت دارند. این کنفرانس هزینه سفر و اقامت سخنرانان انتخاب شده را پرداخت خواهد کرد. برای اطلاعات بیشتر به این فایل مراجعه کنید.