۱۴۰۳/۰۳/۰۶

موقعیت فوق دکتری در زمینه روابط بین الملل، دانشگاه آیداهو، مسکو

دانشگاه آیداهو واقع در مسکو برای یک موقعیت فوق دکتری در زمینه روابط بین‌الملل فراخوان داده است. علاقمندان تا ششم خرداد برای ارسال درخواست فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۳/۰۲/۱۸

فراخوان استادیار مهمان در زمینه تاریخ هنر، کالج کنیون، آمریکا

کالج کنیون برای یک موقعیت استادیار مهمان در زمینه تاریخ هنر فراخوان داده است. علاقمندان تا چهارشنبه، ۳ مرداد ۱۴۰۳ برای ارسال درخواست فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.