۱۴۰۰/۰۶/۱۲

کارگاه مهارت‌های پیشرفته در وُرد (ترم یک)

چرا در ورد باید حرفه‌ای باشیم؟ امروزه هروقت می‌خواهیم با متن کار کنیم، به سراغ نرم‌افزار وُرد می‌رویم. این نرم‌افزارِ فراگیر و پرکاربرد ابزار اصلی ما برای بسیاری از اقدامات حرفه‌ای و پژوهشی‌مان است. اگر بر این نرم‌افزار مسلط باشیم، می‌توانیم سریع‌تر و دقیق‌تر از آن بهره‌برداری کنیم و رضایت خاطر بیشتری از عملکرد خود داشته باشیم. در این دورۀ کارگاهی، نرم‌افزار وُرد را با رویکردی مسئله‌محور آموزش می‌بینیم و بر صدها نکتۀ کارراه‌انداز و حرفه‌ایِ آن مسلط می‌شویم. این کارگاه در دو ترم برگزار خواهد شد.