۱۴۰۰/۱۰/۲۲

کارگاه مقدمه‌ای بر شناخت فرهنگ رضوی

فرهنگ رضوی را در مختصرترین بیان می‌توان بروزات مختلف مادی و غیرمادی مرتبط با امام رضا علیه‌السلام در فرهنگ ایران، خاورمیانه، شبه قاره هند و آسیای میانه تعریف کرد. این فرهنگ خود را در گونه‌های بی‌شماری نشان داده و در ساحت‌های مختلفی چون تاریخ، هنر، ادبیات، معماری، فرهنگ‌عامه و اندیشه، نفوذی مادی و غیرمادی حضور کرده است. به این ترتیب، پژوهش درباره این بروزات که از آن به «فرهنگ رضوی» تعبیر می‌کنیم، مستلزم مراجعه به طیف وسیعی از داده‌های فرهنگی‌ در زمینه‌های یاد شده است. در این دوره آموزشی تلاش داریم تا این ابعاد فرهنگی مرتبط با امام رضا علیه السلام را از چند منظر مورد بررسی قرار دهیم. البته واضح است که موضوعات این جلسات نمی‌تواند تمامی ابعاد این فرهنگ را توضیح دهد، اما تاکید در اینجا بر روشی است که بر اساس آن بتوان به صورت مستقل دیگر ابعاد فرهنگ رضوی را تشخیص داد و درباره آنها به پژوهش پرداخت.