۱۴۰۱/۰۴/۱۱

کارگاه تدوین (سطح مقدماتی تا متوسط): تدوین تلویزیونی

تدوین واژه عامی است که برای سبک گسترده‌ای از روش‌های ویرایش تصویر به کار می‌رود. گاهی در تولید یک برنامه تلویزیونی، گاهی در مستند و گاهی در آثار نمایشی. شاید پرکاربردترین و پربسامدترین حوزه این هنر، تدوین تلویزیونی باشد که هم سفارش دهنده فراوانی دارد و هم طیف گسترده‌ای از نیازهای پلتفرم‌های مختلف از جمله فضای مجازی را برآورده می‌کند. در این دوره کارگاه تدوین بعد از آموختن مباحث مقدماتی و تئوریک اصول تدوین تلویزیونی را به طور کامل فرامی‌گیرید.