۱۴۰۳/۰۲/۲۲

موقعیت فوق دکتری در زمینه منابع اولیه دستور عربی، دانشگاه کافوسکاری، ایتالیا

دانشگاه کافوسکاری ونیز ایتالیا برای یک موقعیت فوق دکتری یک ساله در زمینه «منابع اولیه در متون دستوری عربی نخستین» فراخوان داده است. علاقمندان تا سه […]