۱۳۹۷/۰۶/۲۲

انتشار کتاب «رستگاری و تقدیر در اسلام: دیدگاه‌های شیعی اسماعیلی حمید الدین کرمانی» به زبان انگلیسی

کتاب «رستگاری و تقدیر در اسلام: دیدگاه‌های شیعه اسماعیلی حمید الدین کرمانی» به زبان انگلیسی منتشر شد. این کتاب توسط، دکتر ماریا دکلیس‏‏ و توسط آی. بی. تاریس و با همکاری موسسه مطالعات اسماعیلی لندن به انتشار رسیده است.