۱۳۹۷/۰۸/۱۹

برگزاری کنفرانس «اندلس در حرکت: مفاهیم در حرکت و زمینه های میان فرهنگی»، دانشگاه مدنیت استانبول، ترکیه

در روزهای ۲۴ و ۲۵ آبان سال جاری، کنفرانسی با عنوان  «اندلس در حرکت: مفاهیم در حرکت و زمینه های میان فرهنگی»، در دانشگاه مدنیت استانبول واقع […]