۱۳۹۷/۱۰/۱۲

سخنرانی‌‌ها درباره هنر ایرانی به یاد احسان یارشاطر، دانشگاه لندن، انگلستان

مدرسه مطالعات شرقی و آفریقائی در دانشگاه لندن واقع در کشور انگلستان یک سری سخنرانی درباره هنر ایرانی به یاد احسان یارشاطر برگزار می‌کند. علاقه‌مندان برای مشاهده اسامی سخنرانی‌ها و موضوعات آنها، می‌توانند به این فایل مراجعه کنند.