۱۳۹۷/۰۸/۱۰

چکیده سخنرانی های کنفرانس «برده داری و نیروی کار جنسی در خاورمیانه و شمال آفریقا»، دانشگاه کالیفرنیا، آمریکا

در روزهای ۲۷ و ۲۸ مهر سال جاری، کنفرانسی با عنوان  «برده داری و نیروی کار جنسی در خاورمیانه و شمال آفریقا»، در دانشگاه کالیفرنیا واقع […]