۱۳۹۸/۰۳/۰۷

منبع علمی معتبربرای نسخ خطی و نقاشی های اسلامی مربوط به سال۱۰۰۰ تا ۱۹۰۰ میلادی

سایت “OPenn” نسخ خطی اسلامی در زمینه های قرآن و احادیث، ریاضی، حقوق، ادبیات و هنر در دنیا ی اسلام را ارائه میدهد. این منابع به […]
۱۳۹۷/۱۱/۰۳

برگزاری کنفرانس «ادعا و ایجاد جهان‌های اسلام: از این سو به آن‌ سو و در میان امر محلی و امر جهانی»، مرکز شرق مدرن، آلمان

در روزهای 14 تا 16 فروردین سال آتی کنفرانسی با عنوان «ادعا و ایجاد جهان‌های اسلام: از این سو به آن‌ سو و در میان امر محلی و امر جهانی»، در مرکز شرق مدرن واقع در شهر برلین آلمان برگزار می‌گردد. در این کنفرانس سخنرانی‌های مختلف در زمینه ماهیت مفهوم جهان اسلام ارائه خواهد شد.
۱۳۹۷/۱۰/۰۲

برگزاری کنفرانس «ابراز و ایجاد جهان‌های اسلام: از این سو به آن سو و میان امر محلی و امر جهانی»، برلین، آلمان

در روزهای 14 تا 16 فروردین سال آتی، کنفرانسی با عنوان «ابراز و ایجاد جهان‌های اسلام: از این سو به آن سو و میان امر محلی و امر جهانی»، در مرکز شرق مدرن واقع در  شهر برلین آلمان برگزار می‌شود.