۱۳۹۷/۰۸/۰۵

تسهیلات موسسه حامی علوم انسانی برای دانشجویان ایرانی متقاضی تحصیل در آکادمیای بین المللی

موسسه حامی علوم انسانی شماره از تسهیلات را برای دانشجویان ایرانی متقاضی تحصیل در آکادمیای بین المللی ارائه می کند. این تسهیلات شامل بورسیه تحصیلی، کمک هزینه فرصت مطالعاتی، کمک هزینه سفر به همایش های بین المللی و تسهیلات مسکن است.