۱۳۹۷/۰۸/۰۷

برگزاری کارگاه حس‌ها و احساسات در قرن و صدر اسلام، دانشگاه اوترخت، هلند

در روز 4 آبان ماه سال جاری، کارگاهی با عنوان «حس‌ها و احساسات در قرن و صدر اسلام» در دانشگاه اوترخت برگزار شد. در این کنفرانس دانشمندان از نقاط مختلف جهان درباره مفهوم حس و احساس در صدر اسلام و متون اسلامی سخن گفتند.