۱۳۹۷/۱۲/۲۰

برگزاری کنفرانس «دریای خزر در تاریخ مدرن و مدرن متقدم اوراسیا»‏‌، دانشگاه ییل، آمریکا

در روزهای نهم تا یازدهم فروردین سال آتی کنفرانسی با عنوان «دریای خزر در تاریخ مدرن و مدرن متقدم اوراسیا»‏‌، در دانشگاه ییل واقع در کشور آمریکا برگزار می‌شود. در این کنفرانس پژوهشگرانی از کشورهای مختلف درباره پیشینه دریای خزر سخنرانی خواهند کرد.