۱۳۹۷/۰۶/۰۵

انتشار کتاب «در جستجوی مصحف علی [ع]: تاریخ و احادیث قدیمی‌ترین نسخه قرآن» به زبان انگلیسی

کتاب «در جستجوی مصحف علی [ع]: تاریخ و احادیث قدیمی‌ترین نسخه قرآن» به زبان انگلیسی منتشر شد. این کتاب توسط سیف‌الدین کارا به رشته تحریر درآمده […]