۱۳۹۷/۰۹/۲۲

برگزاری کارگاه «هرمنوتیک و تفسیر متن مقدس: چالش‌هایی برای مسلمانان و مسیحیان در دوران مدرن»، دانشگاه پادربورن، آلمان

در روزهای 24 و 25 آبان ماه سال جاری، کارگاهی با عنوان  «هرمنوتیک و تفسیر متن مقدس: چالش‌هایی برای مسلمانان و مسیحیان در دوران مدرن» در دانشگاه پادربورن آلمان برگزار شد. در این کارگاه پژوهشگران درباره مسئله تفسیر قرآن و کتاب مقدس در دوران مدرن سخنرانی کردند.