۱۳۹۸/۰۶/۲۸

ارائه نقشه‌های کهن ایران به صورت دیجیتال، دانشگاه سواز، انگلستان

دانشگاه سواز واقع در کشور انگلستان شماری از نقشه‌های کهن ایران را در شبکه اینترنت قرار داده است. علاقه‌مندان به مشاهده و استفاده از این نقشه‌ها […]