۱۳۹۷/۱۱/۱۸

برگزاری سخنرانی درباره امپراتوری هخامنشی در مرکز پورداوود برای مطالعه جهان‌های ایرانی، دانشگاه کالیفرنیا در لوس‌آنجلس، آمریکا

در روز 17 بهمن ماه سال جاری، جلسه سخنرانی درباره امپراتوری هخامنشی در مرکز پورداوود برای مطالعه جهان‌های ایرانی واقع در دانشگاه کالیفرنیا در لوس‌آنجلس آمریکا برگزار شد. در این جلسه دکتر رابرت رالینگر، استاد دانشگاه اینسبروک در آلمان، درباره امپراطوری هخامنشیان سخنرانی کرد.