۱۳۹۸/۰۵/۲۸

ارائه نسخه های خطی عربی توسط وزارت میراث و فرهنگ عمان در شبکه اینترنت

وزارت میراث و فرهنگ عمان اطلاعات و مشخصات حدود 4 هزار نسخه خطی عربی را در شبکه اینترنت قرار داده است