۱۳۹۷/۰۷/۳۰

کنفرانس «کیمیاگری در جهان اسلام»، گوتا، آلمان

در روزهای 6 و 7 مهر ماه سال جاری، کنفرانسی با عنوان «کیمیاگری در جهان اسلام» در شهر گوتا آلمان برگزار شد. در این کنفرانس دانشمندان از رشته های مختلف دانشگاهی درباره ابعاد مختلف مسئله کیمیاگری در جهان اسلام به بحث و بررسی پرداختند.