کارگاه های مهارت افزایی

آکادمی طومار اندیشه به صورت مستمر کارگاه‌هایی جهت مهارت‌افزایی و دانش‌افزایی در راستای آشنایی دانش‌پژوهان با آکادمیای بین‌المللی علوم انسانی و نیز مهارت‌های پژوهشی برگزار می‌کند. برگزاری این کارگاه‌ها را در بخش اخبار وب سایت و آکادمی طومار دنبال کنید.

بررسی و داوری اولیه مقالات برای انتشار در ژورنال‌های بین‌المللی

« بررسی و داوری اولیه مقالات برای انتشار در ژورنال‌های بین‌المللی» شامل بازخوانی، بررسی و ارائه پیشنهادات برای بهبود کیفیت مقالات فارسی‌ مخاطبان است؛ به صورتی که با به کار بستن آن پیشنهادات، علاقه‌مندان بعد از ترجمه مقالات خود به زبان انگلیسی، شانس بیشتری برای انتشار مقالات خود داشته باشند. این خدمت، در حقیقت نوعی داوری اولیه مقاله توسط کارشناسان آکادمی طومار اندیشه است.
طومار اندیشه لزوماً برای انتشار مقالات در ژورنال‌های معرفی شده تضمینی نمی‌دهد اما در صورت به کار بستن پیشنهادات ارائه شده، شانس انتشار مقالات در ژورنال‌های بین‌المللی بسیار افزایش می‌یابد.
برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با ای‌میل  toumareandisheh@gmail.com و یا آی‌دی تلگرام @toumareandisheh مکاتبه کنید.

11321

ترجمه مقالات در حوزه علوم انسانی از فارسی به انگلیسی

11321

«ترجمه مقالات در حوزه علوم انسانی از فارسی به انگلیسی» توسط همکاران طومار اندیشه که از دانشگاهیان حاضر در دانشگاه‌های برتر جهان و خود صاحب مقالات و تالیفات به زبان انگلیسی هستند، انجام می‌شود.
طومار اندیشه لزوماً برای انتشار مقالات در ژورنال‌های معرفی شده تضمینی نمی‌دهد اما در صورت به کار بستن پیشنهادات ارائه شده، شانس انتشار مقالات در ژورنال‌های بین‌المللی بسیار افزایش می‌یابد.
برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با ای‌میل  toumareandisheh@gmail.com و یا آی‌دی تلگرام @toumareandisheh مکاتبه کنید.

مشاوره برای انتشار مقالات در ژورنال‌های بین المللی

«مشاوره برای انتشار مقالات در ژورنال‌های بین‌المللی»، به مقالات انگلیسی برای همراهان طومار اندیشه ارائه می‌شود. به این ترتیب که با توجه به محتوای مقاله، ژورنال‌های مناسب برای درج مقاله معرفی می‌شود.
طومار اندیشه لزوماً برای انتشار مقالات در ژورنال‌های معرفی شده تضمینی نمی‌دهد اما در صورت به کار بستن پیشنهادات ارائه شده، شانس انتشار مقالات در ژورنال‌های بین‌المللی بسیار افزایش می‌یابد.
برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با ای‌میل  toumareandisheh@gmail.com و یا آی‌دی تلگرام @toumareandisheh مکاتبه کنید.

11321