۱۳۹۷/۱۲/۱۶

نشست‌ها و سخنرانی‌های کنفرانس سالانه انجمن بریتانیائی مطالعات اسلامی

کنفرانس سالانه انجمن بریتانیائی مطالعات اسلامی که در اردیبهشت ماه سال آتی برگزار می‌شود، دارای نشست‌ها و سخنرانی‌های متعددی با موضوع ایران و شیعه است. برای مشاهده این سخنرانی‌ها و آشنائی با سخنرانان آنها می‌توانید به این لینک مراجعه کنید.