۱۳۹۷/۱۱/۱۱

برگزاری سمینار «کتاب‌داری در مطالعات اسلامی: گذشته، حال و آینده»، لندن، انگلستان

در روز پنج شنبه 11 بهمن سال جاری،  سمیناری با عنوان «کتاب‌داری در مطالعات اسلامی: گذشته، حال و آینده»، در موسسه مطالعات تمدن‌های اسلامی در شهر لندن انگلستان برگزار شد. در این کنفرانس درباره رابطه کتاب‌داری و مطالعات اسلامی در دوره‌های مختلف زمانی بحث و بررسی صورت گرفت.