همه
۱۳۹۸/۱۱/۱۲

فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن مطالعات آسیای میانه، تاشکند، ازبکستان

انجمن مطالعات آسیای میانه هفتمین کنفرانس منطقه ای خود را در ماه ژوئن در دانشگاه اقتصاد و دیپلماسی جهانیِ تاشکند برگزار خواهد کرد. متقاضیان تا دهم اسفند ماه برای ارسال چکیده فرصت دارند.