همه
۱۳۹۹/۱۱/۰۴

فراخوان کنفرانس درباره مارکسیسم و مسیحیت، مرکز علوم و تحقیقات کوپر، اسلوونی

مرکز علوم و تحقیقات کوپر واقع در اسلوونی برای کنفرانسی با عنوان «تقاطع مرزهای مارکسیسم و مسیحیت در اروپای مرکزی ـ شرقیِ قرن بیستم» فراخوان داده است. علاقمندان تا 27 بهمن ماه جهت ارسال چکیده فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این فایل مراجعه کنید.