همه
۱۳۹۸/۰۵/۰۶

فراخوان مقاله برای ژورنال «افغانستان»، دانشگاه ادینبورو، اسکاتلند

این ژورنال به دنبال مقالاتی است با موضوع تنوع فرهنگ­ها و آداب اسلامی در افغانستان و مناطق مرتبط با آن (ایران، پاکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان). بخصوص از مقالاتی که درباره رسوم شیعی (امامی و اسماعیلی) و تصوف (طریقت و غیر آن) باشد استقبال می­شود. 
۱۳۹۸/۰۳/۱۱

فرصت ارسال مقالات در زمینه «فرهنگ متنوع اسلام» به مجله ی مطبوعاتی دانشگاه ادینبورگ، اسکاتلند

مجله ی مطبوعاتی دانشگاه ادینبورگ از علاقمندان در زمینه ی تنوع فرهنگ اسلامی در افغانستان و کشور های منطقهاز جمله ایران دعوت به عمل می آورد تا مقالات خود را به این دانشگاه ارسال نمایند. این مجله به مطالبی در زمینه ی اسلام شیعه(امامی و اسماعیلی) و صوفی(طریقت و غیر طریقت) نیازمند است. جهت ارسال مدارک و کسب اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه فرمایید.