همه
۱۳۹۶/۰۵/۲۳

مدرسه تابستانی مطالعات ایرانی، صوفیه، بلغارستان

در روزهای یازدهم تا هفدهم سپتامبر سال جاری میلادی، مدرسه‌ای تابستانی در موضوع مطالعات ایرانی در شهر صوفیه، پایتخت کشور بلغارستان برگزار می‌گردد. در این مدرسه تابستانی مباحثی در زمینه مطالعات ایرانی، به صورت فشرده ارائه می‌گردد. 

۱۳۹۵/۰۶/۲۳

کنفرانس نسخ خطی فارسی در بالکان و اروپای مرکزی، صوفیه، بلغارستان

مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی با همکاری کتابخانه ملی بلغارستان کنفرانسی با موضوع "نسخ خطی فارسی در بالکان و اروپای مرکزی" در سال آینده میلادی برگزار می کند. متقاضیان باید چکیده های خود را تا 29 نوامبر سال جاری میلادی ارسال کنند.