همه
۱۳۹۵/۰۴/۱۴

مدرسه تابستانی مطالعات منطقه اوراسیا، آلماتی، قزاقستان

مدرسه تابستانی با موضوع مطالعات منطقه اوراسیا در روزهای نوزدهم تا بیست و ششم سپتامبر سال جاری در شهر آلماتی، پایتخت جمهوری قزاقستان برگزار می‌گردد. هزینه اقامت و ایاب و ذهاب نیز توسط برگزارکنندگان پرداخت می‌شود.