بودجه سفر علمی (Travel Grant)، مبلغی است که توسط دانشگاه‌ها و یا مراکز علمی و فرهنگی، به دانشجو و یا استاد پرداخت می‌شود تا او در نشستی علمی شرکت کند و یا برای مدتی معلوم، به پژوهش در مکانی خاص بپردازد. معمولاً بودجه‌های سفر علمی به صورت رسمی اعلام می‌شود و دانشجویان و اساتید متقاضی برای دریافت آنها، مدارک خود را ارسال می‌کنند. کمیته‌ای علمی، افرادی را انتخاب و بودجه سفر علمی را در اختیار آنان قرار می‌دهد.

همه
۱۴۰۲/۱۰/۱۴

فرصت پژوهشی دانشجویان دکتری در زمینه نسخ خطی عربی، کتابخانه بریتانیا، انگلیس

کتابخانه بریتانیا برای دو فرصت پژوهشی سه ماهه مخصوص دانشجویان دکتری در زمینه نسخ خطی عربی فراخوان داده است. علاقمندان تا 5 بهمن ماه برای ارسال درخواست فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۲/۰۸/۱۹

فرصت پژوهشی در زمینه مطالعات یهودی، مؤسسه لایبنیتس، آلمان

مؤسسه لایبنیتس برای تاریخ و فرهنگ یهودی برای فرصت‌های پژوهشی 1 الی 3 ماهه فراخوان داده است. علاقمندان تا ۲۴ آذر برای ارسال درخواست فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۲/۰۵/۱۰

گرنت پژوهشی سه ماهه در زمینه مطالعات عمان، مرکز شرق مدرن برلین، آلمان

مرکز شرق مدرن برلین گرنت اقامت پژوهشی سه‌ماهه برای پروژه‌های مرتبط با مطالعات عمان در نظر گرفته است. علاقمندان تا 24 شهریور برای ارسال درخواست فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این فایل مراجعه کنید.
۱۴۰۲/۰۴/۱۸

فرصت اقامت پژوهشی در زمینه ادبیات فارسی، دانشگاه واشنگتن، آمریکا

دانشگاه واشنگتن برای یک فرصت اقامت پژوهشی در زمینه ادبیات فارسی فراخوان داده است. علاقمندان تا 9 مهر برای ارسال درخواست فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۱/۰۸/۲۵

فراخوان بورس برای تحقیقات مرتبط با حکومت و سیاست عمومی در جهان عرب و خاورمیانه، مرکز بلفر، آمریکا

مرکز بلفر برای علم و شؤون بین المللی بورس‌های یک ساله موسوم به ابتکار خاورمیانه برای تحقیقات مرتبط با حکومت و سیاست عمومی در جهان عرب و خاورمیانه ارائه می دهد. علاقمندان تا 10 آذر برای ارسال درخواست فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۱/۰۸/۱۷

فراخوان موقعیت های پژوهشی در رشته‌های انسانی، دانشگاه ویکتوریا، کانادا

دانشگاه ویکتوریا برای موقعیت های پژوهشی دررشته های انسانی در این دانشگاه فرخوان داده است. این موقعیت‌ها بدون حقوق ماهیانه است. علاقمندان تا نهم آذر برای ارسال درخواست فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۱/۰۷/۱۲

فراخوان بورس کمک و هزینه سفر در زمینه مبارزه با نژاد پرستی، دانشگاه جرج تاون، آمریکا

مرکز دانشگاه جرج تاون برای تفاهم دوجانبه مسلمانان و مسیحیان در راستای برنامه جهانی مبارزه با نژادپرستی بورس‌ها و و کمک هزینه سفرهایی را برای دانشجویان تحصیلات تکمیل در نظر گرفته است. علاقمندان برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنند.
۱۴۰۱/۰۷/۱۱

موقعیت عضویت موقت در حوزه مطالعات تاریخی، مؤسسه مطالعات پیشرفته پرینستون، آمریکا

مدرسه مطالعات تاریخی مؤسسه‌ی مطالعات پیشرفته واقع در شهر پرینستون برای دوره عضویت موقت پژوهشگران مهمان در سال آتی فراخوان داده است. علاقمندان تا 23 مهر برای ارسال درخواست فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۱/۰۶/۰۴

فراخوان فرصت پژوهشی در زمینه دین و شهرنشینی، مرکز ماکس وبر، آلمان

مرکز ماکس وبر در دانشگاه ارفورت برای سال آتی به پژوهشگران در حوزه دین و شهرنشیتی فرصت پژوهشی 3 تا 6 ماهه می دهد. علاقمندان تا 24 شهریور برای ارسال درخواست فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۱/۰۵/۲۶

فراخوان گرنت اقامتی پژوهشی در حوزه علوم انسانی، بنیاد فرهنگی جورجو چینی، ایتالیا

بنیاد فرهنگی جورجو چینی واقع در ونیز ایتالیا تعداد گرنت اقامتی پژوهشی به پژوهشگران علوم انسانی دکتری و فوق دکتری برای یک دروه دوماهه می‌دهد. علاقمندان تا دهم شهریور برای ارسال چکیده فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این فایل مراجعه کنید.
۱۴۰۱/۰۴/۲۶

کمک هزینه اقامتی در زمینه مطالعات خاورمیانه، دانشگاه دورام، انگلیس

دانشگاه دورام انگلیستان کمک هزینه اقامت پژوهشی برای محققانی که در زمینه خاورمیانه و شمال آفریقا و ایران و خلیج فارس پژوهش می کنند در نظر گرفته است. علاقمندان تا 14 شهریور برای ارسال درخواست فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۱/۰۴/۲۳

فراخوان گرنت شرکت در کنفرانس موسم به گرابر، انجمن تاریخ‌نگاران هنر اسلامی، آمریکا

انجمن تاریخ‌نگاران هنر اسلامی برای گرنت سفر موسوم به گرابر برای کسانی که در یک کنفرانس بین‌المللی معتبر پذیرفته شده اند، فراخوان داده است. علاقمندان تا 24 مرداد برای ارسال درخواست فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۱/۰۳/۲۴

فرصت‌ها و بودجه‌ها در زمینه‌های مختلف، مؤسسه پژوهشی استانبول، ترکیه

فرصت‌ها و بودجه‌های تحقیقاتی مؤسسه پژوهشی استانبول برای سال آتی اعلام شد. علاقمندان تا 26 تیر ماه برای ارسال درخواست فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۱/۰۳/۲۲

کمک هزینه اقامتی برای تصحیح انتقادی نسخ خطی اسلامی، دانشگاه بن، آلمان

دانشگاه بُن با هدف تصحیح انتقادی نسخ خطی کلیدی اسلامی در تاریخ اندیشه قرون میانه متأخر و زودمدرن، کمک هزینه اقامتی در این دانشگاه می دهد. علاقمندان تا سوم تیر ماه برای ارسال درخواست فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این فایل مراجعه کنید.
۱۴۰۱/۰۱/۲۸

فرصت پژوهشی در حوزه مطالعات قالی کشورهای شرقی، مؤسسه حاجی بابا، آمریکا

نهاد موسوم به حاجی بابا فرصت های پژوهشی در حوزه مطالعات قالی شرقی در اختیار پژوهشگران تحصیلات تکمیلی و همینطور فارغ التحصیلان دکتری می گذارد. علاقمندان تا 9 اردیبهشت برای ارسال درخواست فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.