فراخوانی است که در آن از پژوهشگران مرتبط با یک حوزه مطالعاتی درخواست می‌شود تا پژوهش‌ها و مقالات خود را ارسال کنند. این فراخوان می‌تواند برای یک کتاب و یا شماره خاصی از یک مجله باشد.

همه
۱۴۰۰/۱۱/۰۶

فراخوان مقاله درباره بازاندیشی ریشه‌های اسلام، ژورنال ادیان، سوئیس

ژورنال موسوم به ادیان چاپ انتشارات اک دی پی آی سوئیس برای یک شماره ویژه درباره بازاندیشی ریشه‌های اسلام فراخوان داده است. علاقمندان تا دهم شهریور ماه برای ارسال مقاله فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۰/۱۱/۰۵

فراخوان مقاله ژورنال مجمع مطالعات اسلامی ـ الهیاتی، دانشگاه اینسبروک، آلمان

ژورنال موسوم به مجمع مطالعات اسلامی ـ الهیاتی که اخیرا راه اندازی شده است، برای دریافت مقاله فراخوان داده است. علاقمندان جهت ارسال مقاله تا دهم اسفندماه سال جاری فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این فایل مراجعه کنید.
۱۴۰۰/۱۰/۲۰

فراخوان مقاله درباره تفکر نژادی در قرون میانه، ژورنال اسپکولوم، آمریکا

ژورنال موسوم به اسپکولوم در حوزه مطالعات قرون میانه که توسط دانشگاه شیکاگو منتشر می‌شود، برای یک شماره ویژه با موضوع «نژاد، تفکر نژادی و هویت در قرون میانه جهانی» فراخوان داده است. علاقمندان تا 11 بهمن برای ارسال چکیده فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۰/۱۰/۱۳

فراخوان مقاله در موضوع ارتباطات و بنیادگرایی، ژورنال مرزها در ارتباطات، سوئیس

ژورنال مرزها در ارتباطات برای یک شماره ویژه با موضوع «ارتباطات فرهنگی و بینادگرایی اسلامی» فراخوان داده است. علاقمندان تا 11 بهمن ماه برای ارسال چکیده فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۰/۱۰/۰۸

فراخوان مقاله در حوزه رویکردهای پسااستعماری در مطالعات منطقه‌ای، ژورنال مطالعات سرزمینی، چک

ژورنال مطالعات سرزمینی برای یک شماره ویژه با موضوع «چشم‌اندازهای پسااستعماری در مطالعات منطقه‌ای» فراخوان داده است. این ژورنال در برخی پایگاه های استنادی از جمله اسکوپوس نمایه شده است. علاقمندان تا یازدهم دی ماه برای ارسال چکیده فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۰/۱۰/۰۳

فراخوان مجموعه مقالات درباره مطالعه جنسیت براساس کتب مقدس سه دین بزرگ

قرار است مجموعه مقالاتی در ارتباط با مطالعه جنسیت براساس کتب مقدس اسلام و مسیحیت و یهودیت منتشر شود. علاقمندان تا 25 دی برای ارسال چکیده فرصت دارند. برای اطلاعات به این فایل مراجعه کنید.
۱۴۰۰/۰۹/۰۳

فراخوان مقاله در حوزه تصوف در جهان مدرن، ژورنال ادیان، سوئیس

ژورنال موسوم به ادیان وابسته به انتشارات ام دی پی آی سوئیس برای یک شماره ویژه با موضوع «تصوف در جهان مدرن» فراخوان داده است. علاقمندان تا نهم تیر ماه سال آتی برای ارسال مقاله فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۰/۰۸/۱۲

فراخوان مقاله درباره زنان مسلمان و جنسیت، ژورنال ادیان، سوئیس

ژورنال موسوم به ادیان وابسته به انتشارات ام دی پی آی سوئیس برای یک شماره ویژه با موضوع «زنان مسلمان و جنسیت در حاشیه‌ها» فراخوان داده است. علاقمندان تا دهم آذر برای ارسال مقاله فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۰/۰۸/۱۰

فراخوان مقاله در زمینه مطالعات پسااستعماری، ژورنال لیتین فینیت، هند

ژورنال موسوم به لیتین فینیت برای یک شماره ویژه با عنوان گرایش‌های معاصر در مطالعات پسااستعماری فراخوان داده است. علاقمندان تا 24 آبان برای ارسال مقاله فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۰/۰۸/۰۳

فراخوان مقاله برای ژورنال ترکیه ای مطالعات شیعی، ترکیه

ژورنال ترکیه ای مطالعات شیعی برای چاپ مقالات فراخوان داده است. علاقمندان تا نهم آذر برای ارسال مقاله فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این فایل مراجعه کنید.
۱۴۰۰/۰۷/۱۷

فراخوان انتشارات راتلج برای چاپ کتابهایی در حوزه اسلام و حقوق بشر

انتشارات راتلج برای یک سلسله موضوعی جدید با عنوان «مطالعات انتشارات راتلج درباره اسلام و حقوق بشر»فراخوان داده است. علاقمندان پیشنهاد تألیف کتاب خود در این حوزه موضوعی را باید به انتشارات راتلج ارسال کنند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۰/۰۷/۰۸

فراخوان مقاله درباره دعوت اسلامی و ترجمه قرآن در قرن بیستم، دانشگاه فرایبورگ، آلمان

دانشگاه فرایبورگ در سال آتی کارگاهی درباره فعالیت‌های دعوت اسلامی و ترجمه قرآن در دهه‌های نخست سده بیستم میلادی برگزار می کند. این کارگاه هزینه سفر و اقامت سخنرانان برگزیده را پرداخت می کند. علاقمندان تا نهم آذر ماه برای ارسال چکیده فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این فایل مراجعه کنید.
۱۴۰۰/۰۶/۲۵

فراخوان مقاله درباره فرزندپروری در خاور نزدیک باستان، ژورنال آوار

ژرونال موسوم به آوار برای یک شماره ویژه با موضوع «فرزندپروری در خاور نزدیک باستان» فراخوان داده است. علاقمندان تا  دهم دی ماه برای ارسال مقاله فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۰/۰۶/۲۱

فراخوان مقاله درباره مسلمانان و کوید-۱۹، ژورنال ادیان، انتشارات ام دی پی آی، سوئیس

ژورنال موسوم به ادیان برای یک شماره ویژه در موضوع مسلمانان و کوید-19 فراخوان داده است. علاقمندان تا 24 آبان جهت ارسال مقاله فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۰/۰۵/۲۱

فراخوان مقاله درباره مقاومت و امپریالیسم در خاورمیانه و شمال آفریقا، ژورنال کار و جامعه، انتشارات بریل

ژورنال شناخته شده کار و جامعه برای یک شماره ویژه با موضوع « امپریالیسم و مقاومت در خاورمیانه و شمال آفریقا» فراخوان داده است. علاقمندان تا 12 مهر جهت ارسال چکیده فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.