فراخوانی است که در آن از پژوهشگران مرتبط با یک حوزه مطالعاتی درخواست می‌شود تا پژوهش‌ها و مقالات خود را ارسال کنند. این فراخوان می‌تواند برای یک کتاب و یا شماره خاصی از یک مجله باشد.

همه
۱۴۰۲/۰۲/۲۶

فراخوان مقاله درباره ملا علی قوشچی، ژورنال نظریات، ترکیه

ژورنال موسوم به نظریات برای یک شماره ویژه درباره ملا علی قوشچی فراخوان داده است. علاقمندان تا 11 بهمن ۱۴۰۲ برای ارسال مقاله فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۲/۰۲/۱۸

فراخوان مقاله در زمینه شیعه پژوهی، ژورنال ترکی مطالعات شیعی، ترکیه

ژورنال ترکی مطالعات شیعی دریافت مقالات برای سومین شماره سال 2022 خود را تا 10 خرداد تمدید کرده است. علاقمندان برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنند.
۱۴۰۲/۰۲/۱۲

فراخوان مقاله درباره اقلیت های مذهبی در اسلام، ژورنال اقلیت های مذهبی تحت حاکمیت مسلمانان، انتشارات بریل هلند

ژورنال جدیدی با عنوان «اقلیت های مذهبی تحت حاکمیت مسلمانان» فراخوان داده است. این ژورنال توسط انتشارات بریل منتشر می شود. برای اطلاعات بیشتر و ارسال مقاله به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۲/۰۲/۱۱

فراخوان مقاله درباره تصوف، ژورنال ادیان، انتشارات ام دی پی آی سوئیس

ژورنال موسوم به ادیان برای یک شماره ویژه با موضوع «تصوف در جهان مدرن» فراخوان داده است. علاقمندان تا ۹ تیر ماه برای ارسال مقاله فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۲/۰۲/۱۰

فراخوان مقاله در زمینه پدیدارشناسی و علوم، ژورنال مطالعات پدیدارشناسی

ژورنال موسوم به «مطالعات پدیدرشناسی» برای یک شماره ویژه با موضوع «پدیدارشناسی و علوم» فراخوان داده است. علاقمندان تا یازده خرداد برای ارسال مقاله فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۲/۰۲/۰۶

فراخوان انتشار تصحیحات انتقادی، ژورنال مؤسسه دومنیکن برای مطالعات شرق‌شناسی، مؤسسه دومنیکن

ژورنال مؤسسه دومنیکن برای مطالعات شرق‌شناسی اخیرا اعلام کرده است که علاوه بر مقالات پژوهشی و مروری بخشی را به انتشار تصحیحات انتقادی برخی آثار و یا ترجمه آنها اختصاص داده است. علاقمندان برای ارسال طرح پیشنهادی خود تا دهم تیرماه فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۲/۰۲/۰۶

فراخوان مقاله درباره دین و معنویت، ژورنال اوپن تئولوژی، انتشارات دی‌گرویتر آلمان

ژورنال اوپن تئولوژی بری یک شماره ویژه با موضوع «دین و معنویت در زندگی روزمره» فراخوان داده است. علاقمندان تا 25 اردیبهشت برای ارسال مقاله فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۱/۱۲/۱۰

فراخوان مقاله درباره اسلام در ادبیات آلمان، ژورنال هنرها، سوئیس

ژورنال موسوم به هنرها وابسته به انتشارات امی دی پی آی سوئیس برای یک شماره ویژه با موضوع «بازنمایی‌های اسلام در ادبیات آلمانوفون: چشم‌اندازهای فرهنگی از عصر روشنگری تا کنون» فراخوان داده است. علاقمندان تا 10 اردیبهشت برای ارسال مقاله فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۱/۱۱/۱۶

فراخوان مقاله در زمینه تحقیقات دیجیتال اسلامی، ژورنال تحقیقات دیجیتال اسلامی، هلند

اخیرا ژورنال جدیدی با عنوان «تحقیقات دیجیتال اسلامی» قرار است توسط انتشارات بریل منتشر شود. این ژورنال برای چاپ مقاله در این زمینه فراخوان داده است. علاقمندان تا دهم فروردین برای ارسال مقاله پس از تأیید اولیه فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۱/۱۱/۰۷

فراخوان مقاله در زمینه گفتمان «مقاصد»، ژورنال ادیانِ انتشارات ام دی پی آی، سوئیس

ژورنال موسوم به ادیان برای یک شماره ویژه با عنوان «نقدی بر گفتمان مدرن مقاصد» فراخوان داده است. علاقمندان تا26 بهمن برای ارسال چکیده فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۱/۰۹/۱۴

فراخوان مقاله در زمینه الهیات رهایی‌بخش اسلامی، ژورنال ادیان، انتشارات ام دی پی آی سوئیس

ژورنال موسوم به ادیان برای یک شماره ویژه با موضوع «آینده الهیات رهایی‌بخش اسلامی» فراخوان داده است. علاقمندان تا 12 فروردین برای ارسال مقاله فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۱/۰۹/۱۰

فراخوان مقاله در زمینه ادبیات تطبیقی ایران، ژورنال مطالعات تطبیقی انتقادی، انگلیس

ژورنال موسوم به «مطالعات تطبیقی انتقادی» که توسط انتشارات دانشگاه ادینبورا منتشر می شود برای یک شماره ویژه با موضوع «ادبیات تطبیقی ایران: بین هرج و مرج و نظم» فراخوان داده است. علاقمندان تا 11 یهمن سال آتی برای ارسال چکیده فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این فایل مراجعه کنید.
۱۴۰۱/۰۹/۰۶

فراخوان مقاله در زمینه پارادیم جدید در رهبری اسلامی، ژورنال استرالیایی مطالعات اسلامی

ژورنال استرالیایی مطالعات اسلامی برای یک شماره ویژه با عنوان «رهبری اسلامی: به سوی یک پارادایم جدید» فراخوان داده است. علاقمندان تا نهم دی ماه برای ارسال فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۱/۰۷/۱۴

فراخوان مقاله درباره بودیسم، ژورنال بودیسم معاصر

ژورنال موسوم به بودیسم معاصر برای یک شماره ویژه با موضوع « درگیر کردن بودیسم در مطالعات غرب: گذشته، حال و آینده» فراخوان داده است. علاقمندان تا 8 آبان برای ارسال مقاله فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این فایل مراجعه کنید.
۱۴۰۱/۰۷/۰۵

فراخوان مقاله در زمینه الهیات اسلامی، ژورنال انجمن مطالعات اسلامی ـ الهیاتی، دانشگاه اینسبروک، اتریش

دانشگاه اینسبروک برای ژونال جدیدی با عنوان «انجمن مطالعات اسلامی ـ الهیاتی» فراخوان داده است. علاقمندان تا نهم مهرماه برای ارسال چکیده فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.