همه
۱۴۰۲/۰۷/۰۹

فراخوان موقعیت استادی در زمینه زبانشناسی عربی، دانشگاه جرج تاون، قطر

دانشگاه جرج تاون شعبه قطر برای یک موقعیت شغلی دانشیاری/استادی در زمینه زبان/زبان‌شناسی عربی فراخوان داده است. علاقمندان تا ۲۳ مهر برای ارسال درخواست فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۲/۰۶/۰۱

فراخوان کنفرانس درباره اخلاق زیستی، دانشگاه حمد بن خلیفه، قطر

هفدهمین کنفرانس بین المللی اخلاق زیستی در مرکز مطالعات فقه اسلامی و اخلاق در دانشگاه حمد بن خلیفه قطر در سال آتی برگزار می شود. علاقمندان تا 8 مهر برای ارسال چکیده فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۲/۰۵/۳۰

فراخوان کنفرانس درباره مفاهیم بنیادی در نظریه سیاسی، دانشگاه نورث وسترن، قطر

شعبه دانشگاه نورث وسترن در قطر کتفرانسی با موضوع «سرزمین‌ها، مردمان، ملت‌ها: رویکردهای استعمارزدا به مفاهیم بنیادی در نظریه سیاسی» برگزار می‌کند. علاقمندان تا 29 شهریور برای ارسال چکیده فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۲/۰۵/۲۸

موقعیت تدریس در زمینه تاریخ خاورمیانه، دانشگاه جرج تاون، قطر

شعبه دانشگاه جرج تاون در قطر برای یک موقعیت تدریس در زمینه تاریخ خاورمیانه فراخوان داده است. علاقمندان تا 9 مهر رای ارسال درخواست فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۲/۰۱/۲۸

فراخوان کنفرانس با عنوان «زبان عربی نزد وارثان آن: مشکلات و خوانش‌ها»، مؤسسه دوحه برای تحصیلات عالی، قطر

مرکز آموزش زبان مؤسسه دوحه برای تحصیلات عالی یک کنفرانس بین المللی با موضوع « زبان عربی به عنوان زبان میراثی: مسائل و رویکردها» برگزار می کند. علاقمندان تا 10 اردیبهشت  برای ارسال چکیده فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۱/۱۰/۲۱

فراخوان کنفرانس درباره تحقیقات بین‌رشته‌ای، مرکز ابن خلدون دانشگاه قطر، قطر

مرکز ابن خلدون در سال آنی میلادی کنفرانس خود را در خصوص مطالعات بینارشته ای برگزار می‌کند. علاقمندان تا 25 دی برای ارسال چکیده فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۱/۰۷/۰۷

فراخوان کنفرانس درباره سیاست عمومی و کشورهای حاشیه خلیج فارس، دانشگاه قطر، قطر

دانشگاه قطر در سال آتی کنفرانسی با عنوان «سیاست عمومی و کشورهای عرب خلیج فارس» برگزار می کند. علاقمندان تا 22 مهر برای ارسال چکیده فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این فایل مراجعه کنید.
۱۴۰۱/۰۵/۱۶

فراخوان مدرسه زمستانه در موضوع فرهنگ و ارزش‌های سیاسی کشورهای عربی، مرکز عربی برای تحقیق و مطالعات سیاست، قطر

مرکز عربی برای تحقیق و مطالعات سیاست چهارمین مدرسه زمستانه بین المللی خود را در ژانویه سال آتی میلادی برگزار می کند. این مدرسه زمستانه با موضوع «بازبینی فرهنگ سیاسی: ارزش‌ها چگونه سیاست را هدایت می‌کنند» برگزار می شود. علاقمندان تا 29 مرداد سال جاری برای ارسال چکیده فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۰/۱۱/۱۱

فراخوان کنفرانس درباره علوم انسانی طبی در خاورمیانه، شعبه ویل کورنل قطر

نهاد پزشکی ویل کورنل شعبه قطر(وابسته به دانشگاه کورنل) در سال آتی کنفرانسی برخط در موضوع علوم انسانی طبی در خاورمیانه برگزار می کند. علاقمندان تا 26 بهمن برای ارسال چکیده فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۰/۰۹/۱۷

فراخوان مدرسه درباره ارتباط قوانین اسلامی و اخلاق، قطر

مرکز مطالعات قانونگذاری اسلامی و اخلاق در قطر با همکاری دانشگاه حمد بن خلیفه و همینطور دانشگاه مک‌گیل در سال آتی یک مدرسه زمستانه برگزار می کند. علاقمندان تا 2 بهمن برای ارسال درخواست فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۰/۰۸/۱۷

فراخوان کنفرانس در خصوص دولت و اخلاق عمومی، مرکز دوحه برای قانونگذاری و اخلاق اسلامی، قطر

مرکز دوحه برای قانونگذاری و اخلاق اسلامی در سال آتی میلادی کنفرانسی با عنوان «دولت و اخلاق عمومی در بافت‌های اسلامی و فراسوی آن» برگزار می‌کند. علاقمندان تا نهم آذرماه برای ارسال چکیده فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۰/۰۷/۲۶

مدرسه زمستانه در موضوع پوپولیسم، مرکز عربی برای پژوهش‌ها و مطالعه سیاست‌ها، قطر

مرکز عربی برای پژوهش‌ها و مطالعه سیاست‌ها در دی ماه سال جاری یک مدرسه زمستانه ده روزه با موضوع «تنوع در پوپولیسم» برگزار می کند. این برنامه هزینه سفر و اقامت سخنرانان برگزیده را تأمین می کند. علاقمندان تا 8 آبان ماه برای ارسال درخواست فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۰/۰۴/۱۰

فراخوان کنفرانس درباره مقاصد الشریعه و اخلاق، دانشگاه حمد بن خلیفه، قطر

دانشگاه حمد بن خلیفه قطر کنفرانسی با عنوان «مقاصد الشریعه و اخلاق: مبانی، رویکردها و زمینه های کاربردی» برگزار می کند. علاقمندان تا 29 تیر ماه جهت ارسال چکیده به زبان عربی یا انگلیسی فرصت دارند. هزینه سفر و اقامت برگزیدگان پوشش داده خواهد شد و مقالات برگزیده در مجموعه مقالاتی به چاپ می رسد. برای اطلاعات بیشتر به این فایل مراجعه کنید.
۱۴۰۰/۰۳/۲۹

حمایت از پروژه های مرتبط با اخلاق اسلامی، مرکز مطالعات اخلاق و قانونگذاری اسلامی، قطر

مرکز مطالعات اخلاق و قانونگذاری اسلامی وابسته به دانشگاه حمد بن خلیفه قطر از پروژه های مرتبط با اخلاق اسلامی حمایت می کند. علاقمندان برای اطلاعات […]
۱۴۰۰/۰۲/۰۶

فراخوان کنفرانس درباره اخلاق سبز در سنت اسلامی، مرکز مطالعات قانونگذاری اسلامی، قطر

مرکز مطالعات قانونگذاری و اخلاق اسلامی وابسته به دانشگاه حمد بن خلیفه قطر در مهر سال جاری کنفرانسی با عنوان «هم‌گذاری مجدد خلقت: اخلاق سبز و شاخه‌های علمی در سنت اسلامی» برگزار می کند. علاقمندان تا نهم خرداد جهت ارسال چکیده فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.