همه
۱۴۰۱/۰۴/۱۰

فراخوان پنل برای پنجمین کنفرانس مطالعات خاورمیانه و اسلامی، دانشگاه لیون، فرانسه

نهاد موسوم به گروه علاقه مندی علمی پنجمین کنفرانس سالانه خود در حوزه مطالعات خاورمیانه و اسلامی را در دانشگاه لیون برگزار میکند. علاقمندان برای هدایت و برگزاری یک پنل مجزا تا24 تیر برای ارسال پیشنهاد پنل فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این فایل مراجعه کنید.
۱۴۰۱/۰۳/۲۳

فراخوان مقاله درباره مطالعات اسلامی، سامی و کتاب مقدس در آلمان، ژورنال برهم‌کنش‌های تاریخی فرهنگ‌های دینی

ژورنال موسوم به برهم‌کنش‌های تاریخی فرهنگ‌های دینی برای یک شماره ویژه با موضوع «مطالعات اسلامی، سامی و کتاب مقدس در آلمان در نیمه اول قرن بیستم» فراخوان داده است. علاقمندان تا 24 تیر برای ارسال چکیده فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این فایل مراجعه کنید.
۱۴۰۱/۰۲/۳۰

فراخوان مدرسه تابستانه در زمینه اسلام در جهان معاصر، دانشگاه شنندوه، آمریکا

مرکز موسوم به اسلام در جهان معاصر وابسته به دانشگاه شنندوه برای مدرسه تابستانه امسال خود فراخوان داده است. علاقمندان تا دهم خرداد برای ارسال درخواست فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۰/۱۲/۰۸

موقعیت شغلی دکتری پژوهشی در زمینه تاریخ تکامل جوامع اسلامی، دانشگاه هامبورگ، آلمان

دانشگاه هامبورگ برای دو موقعیت شغلی دکتری (دستیار پژوهشی) درباره «تکامل جوامع اسلامی: رویکرد الگوریتمی به تاریخ اجتماعی» فراخوان داده است. علاقمندان تا یازده فروردین برای ارسال درخواست فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به لینک یک و لینک دو مراجعه کنید.
۱۴۰۰/۱۱/۰۶

فراخوان مقاله درباره بازاندیشی ریشه‌های اسلام، ژورنال ادیان، سوئیس

ژورنال موسوم به ادیان چاپ انتشارات اک دی پی آی سوئیس برای یک شماره ویژه درباره بازاندیشی ریشه‌های اسلام فراخوان داده است. علاقمندان تا دهم شهریور ماه برای ارسال مقاله فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۰/۱۱/۰۵

فراخوان مقاله ژورنال مجمع مطالعات اسلامی ـ الهیاتی، دانشگاه اینسبروک، آلمان

ژورنال موسوم به مجمع مطالعات اسلامی ـ الهیاتی که اخیرا راه اندازی شده است، برای دریافت مقاله فراخوان داده است. علاقمندان جهت ارسال مقاله تا دهم اسفندماه سال جاری فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این فایل مراجعه کنید.
۱۴۰۰/۱۰/۲۵

فراخوان کنفرانس درباره اندیشه و کنش شورش در دوره متقدم اسلامی، دانشگاه هامبورگ، آلمان

دانشگاه هامبورگ در شهریور کنفرانسی با عنوان «اندیشه و کنش شورش در جهان متقدّم اسلامی» برگزار می کند. علاقمندان تا 12 بهمن برای ارسال چکیده فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۰/۱۰/۲۰

موقعیت شغلی فوق دکتری در حوزه ارتباطات میان مسیحیان و مسلمانان، دانشگاه کنستانز، آلمان

دانشگاه کنستانز برای یک موقعیت شغلی فوق دکتری در حوزه ارتباطات مسیحیان و مسلمان در قرون میانه فراخوان داده است. علاقمندان تا 12 بهمن برای ارسال درخواست فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۰/۰۷/۲۱

بورس دکتری در زمینه فرهنگ‌ها و جوامع مسلمان، دانشگاه آزاد برلین، آلمان

مدرسه تحصیلات تکمیلی فرهنگ ها و جوامع مسلمان در دانشگاه آزاد برلین به شماری از دانشجویان بین المللی در حوزه های مختلف علوم انسانی بورس دکتری می دهد. علاقمندان تا دهم آبان برای ارسال درخواست فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۰/۰۷/۱۲

موقعیت شغلی دستیار پژوهشی (فوق دکتری) در حوزه مطالعات کلاسیک اسلامی، دانشگاه بوخوم، آلمان

دانشگاه بوخوم برای یک موقعیت شغلی دستیار پژوهشی (فوق دکتری) سه ساله در حوزه مطالعات شرق شناسی و کلاسیک اسلامی فراخوان داده است. علاقمندان تا نهم آبان ماه برای ارسال درخواست فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۰/۰۵/۳۱

موقعیت شغلی دکتری در حوزه سنت های اسلامی و ذهنیت مدرن، مرکز مطالعات خاورمیانه مدرن، دانمارک

مرکز مطالعات خاورمیانه مدرن و مسلمانان در دانشگاه دانمارک جنوبی برای یک موقعیت شغلی دکتری در حوزه سنت های اسلامی و ذهنیت مدرن در منطقه شمال دانمارک و کانادا فراخوان داده است. علاقمندان تا دوازدهم شهریور برای ارسال درخواست فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۰/۰۵/۲۴

فراخوان کنفرانس درباره اسلام و نژاد، دانشگاه جرج میسون، آمریکا

دانشگاه جرج میسون در سال آتی میلادی کنفرانسی با عنوان « نژاد و اسلام: تاریخ جهانی ، میراث معاصر» برگزار می کند. علاقمندان تا 23 مهر جهت ارسال چکیده فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این فایل مراجعه کنید.
۱۴۰۰/۰۴/۱۴

فراخوان دوره برخط درباره شبکه‌های آموزش در تاریخ اسلام، دانشگاه آقاخان، انگلستان

مؤسسه مطالعات تمدنهای مسلمانان  در دانشگاه آقاخان در مهرماه میلادی یک دوره برخط با عنوان «آموزش و شبکه‌های یادگیری در تاریخ اسلام» برگزار می کند. علاقمندان جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنند.
۱۴۰۰/۰۴/۰۳

فراخوان مقاله درباره هرمنوتیک قرآن در جهان اسلام، ژورنال ادیان، انتشارات ام دی پی آی، سوئیس

ژورنال موسوم به ادیان برای یک شماره ویژه با عنوان «رویکردهای نوین به هرمنوتیک قرآن در جهان اسلام» فراخوان داده است. علاقمندان تا دهم آذر سال جاری جهت ارسال مقاله فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۰/۰۳/۳۰

فراخوان کنفرانس «اسلام هراسی در دولت های پساسکولار»، دانشگاه آلبرتا، کانادا

دانشگاه آلبرتا کنفرانس بین المللی با عنوان «اسلام هراسی در دولت های پساسکولار» برگزار می کند. علاقمندان تا 24 تیر ماه جهت ارسال چکیده فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.