همه
۱۳۹۵/۰۵/۱۳

بورسیه های دولت سوئیس برای دانشجویان بین المللی در مقاطع تحصیلی مختلف

دولت سوئیس به شماری از دانشجویان بین المللی متقاضی تحصیل در مقاطع مختلف تحصیلی در دانشگاه های این کشور بورسیه ارائه می کند. مهلت اقدام برای این بورسیه ها بر اساس رشته های مختلف تحصیلی متفاوت است. 

۱۳۹۵/۰۴/۰۳

کنفرانس هایدگر در جهان اسلام، برن، سوئیس

دانشگاه برن سوئیس برای کنفرانسی درباره خوانش جهان اسلام از هایدگر چکیده مقاله دریافت می کند.