همه
۱۴۰۱/۱۱/۱۱

موقعیت فوق دکتری احسان یارشاطر در زمینه ایران‌شناسی، دانشگاه ییل، آمریکا

دانشگاه ییل برای موقعیت فوق دکتری احسان یارشاطر در زمینه ایرانشناسی فراخوان داده است. علاقمندان تا ۸ اسفند برای ارسال درخواست فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۱/۱۱/۰۳

بورس تحقیقاتی در زمینه حقوق اسلامی، دانشگاه هاروارد، آمریکا

مدرسه حقوق دانشگاه هاروارد برای بورس تحقیقاتی موقت در زمینه حقوق اسلامی فراخوان داده است. علاقمندان تا 11 بهمن برای ارسال درخواست فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۱/۱۱/۰۱

مدرسه تابستانه در موضوع اقتصاد سیاسی، دانشگاه جرج ماسون، آمریکا

پروژه موسوم به اقتصاد سیاسی در تابستان سال آتی یک مدرسه تابستانه در دانشگاه جرج ماسون برگزار می کند. علاقمندان تا 11 بهمن برای ارسال درخواست فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۱/۰۹/۲۷

موقعیت دستیارپژوهشی پسادکتری در زمینه دین و سیاست، دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس، آمریکا

دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس برای یک موقعیت شغلی دستیارپژوهشی پسادکتری در زمینه دین و سیاست فراخوان داده است. علاقمندان تا 15 دی سال جاری برای ارسال درخواست فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۱/۰۹/۲۳

فراخوان کارشناسی ارشد در زمینه مطالعات الهیاتی، دانشگاه فوردهام، آمریکا

دانشگاه فوردهام برای یک دوره کارشناسی ارشد در زمینه مطالعات الهیاتی برای پائیز سال آتی فراخوان داده است. بورس برای پوشش بخشی از هزینه های تحصیل برای متقاضیان برجسته در نظر گرفته شده است. علاقمندان تا 19 دی ماه برای ارسال درخواست فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۱/۰۸/۲۵

فراخوان موقعیت فوق دکتری عمر خیام در زمینه مطالعات ایرانی، دانشگاه براون ،آمریکا

دانشگاه براون برای یک موقعیت دوساله پست دکتری به عنوان دستیار پژوهشی در زمینه مطالعات ایرانی فراخوان داده است. علاقمندان تا 14 آذر برای ارسال درخواست فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۱/۰۸/۲۵

فراخوان بورس برای تحقیقات مرتبط با حکومت و سیاست عمومی در جهان عرب و خاورمیانه، مرکز بلفر، آمریکا

مرکز بلفر برای علم و شؤون بین المللی بورس‌های یک ساله موسوم به ابتکار خاورمیانه برای تحقیقات مرتبط با حکومت و سیاست عمومی در جهان عرب و خاورمیانه ارائه می دهد. علاقمندان تا 10 آذر برای ارسال درخواست فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۱/۰۸/۰۳

موقعیت شغلی فوق دکتری در زمینه مطالعات اسلامی، دانشگاه شیکاگو، آمریکا

مدرسه الهیات دانشگاه شیکاگو برای یک موقعیت شغلی فوق دکتری در زمینه مطالعات اسلامی فراخوان داده است. علاقمندان تا 10 آبان برای ارسال درخواست فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۱/۰۷/۲۵

برنامه دکتری مطالعات جهانی، دانشگاه کالیفرنیا ایرواین، آمریکا

دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین برای برنامه دکتری مطالعات جهانی فراخوان داده است. علاقمندان تا دهم آذر ماه برای ارسال درخواست فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۱/۰۷/۲۴

فراخوان کنفرانس فلسفه اسلامی، دانشگاه هاروارد، آمریکا

انجمن آمریکایی فلسفه اسلامی کنفراس سالانه خود را برگزار می کند. علاقمندان تا 28 مهر برای ارسال چکیده فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۱/۰۷/۱۷

فراخوان کنفرانس مطالعات مملوکی، دانشگاه براون، آمریکا

مدرسه مطالعات مملوکی نهمین کنفرانس سالانه خود را در تابستان سال آتی در دانشگاه براون برگزار می کند. علاقمندان تا نهم آبان برای ارسال چکیده فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۱/۰۷/۱۲

فراخوان بورس کمک و هزینه سفر در زمینه مبارزه با نژاد پرستی، دانشگاه جرج تاون، آمریکا

مرکز دانشگاه جرج تاون برای تفاهم دوجانبه مسلمانان و مسیحیان در راستای برنامه جهانی مبارزه با نژادپرستی بورس‌ها و و کمک هزینه سفرهایی را برای دانشجویان تحصیلات تکمیل در نظر گرفته است. علاقمندان برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنند.
۱۴۰۱/۰۷/۱۱

موقعیت عضویت موقت در حوزه مطالعات تاریخی، مؤسسه مطالعات پیشرفته پرینستون، آمریکا

مدرسه مطالعات تاریخی مؤسسه‌ی مطالعات پیشرفته واقع در شهر پرینستون برای دوره عضویت موقت پژوهشگران مهمان در سال آتی فراخوان داده است. علاقمندان تا 23 مهر برای ارسال درخواست فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۱/۰۶/۱۵

فراخوان کارگاه برخط درباره بیزانس شرقی، آمریکا

در نوامبر سال جاری میلادی یک کارگاه برخط با موضوع «بیزانس شرقی» برگزار می کند. علاقمندان تا 28 شهریور برای ارسال چکیده فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
۱۴۰۱/۰۵/۲۵

فراخوان کنفرانس برخط درباره مطالعات ترکی ـ عثمانی، مرکز جهانی استانبول در دانشگاه کلمبیا، آمریکا

مرکز جهانی استانبول در دانشگاه کلمبیای آمریکا، یک وبینار برخط با موضوع «آواهای اندیشمندان نوظهور در مطالعات ترکی ـ عثمانی» برگزار می‌کند. علاقمندان تا نهم شهوریور برای ارسال چکیده فرصت دارند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.